Friday, August 13, 2010

Filosofisk tolkning av andar och religion i avsnittet om vad vetenskap innebär.

MUSIC: THE RED SHORE : SLAIN BY THE SERPENT


"Last supper" av Salvador Dalí


"En vetenskaplig metod innebär t.ex att man bygger på fakta som kan kontrolleras av flera, genom experiment eller observation. En teori kan därför vara så tydlig att den ska kunna prövas. Om någon påstår att det finns andar, men att dessa bara visar sig för vissa utvalda personer, så kan inte teorin prövas. Därför är den inte vetenskaplig, utan helt enkelt en tro. På samma sätt är inte heller religioner vetenskapliga - de kan varken bevisas eller motbevisas. Frågan om Guds existens kan knappast avgöras med hjälp av vetenskapen." - ur "Filosofi kurs A och B" av Martin Levander

Ganska smart slutsats gällande religion skulle jag vilja säga. Den här boken jag ögnar igenom nu är inte den jag ska använda i höst då jag läser A-kursen - tack och lov. Jag bara lånade den för att få en generell överblick av vad kursen innebär. Boken jag beställt är fortfarande försenad, och det oroar mig eftersom distans kursen startar nu på måndag.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...